MXGP Velké Británie (Matterley Basin): Rychlý přehled a fotogalerie

Máme za sebou sedmý závod seriálu Mistrovství světa v motokrosu známého pod zkratkou MXGP, který se odjel tento víkend v Matterley Basin ve Velké Británii. Vítězství ve třídě MXGP podruhé v tomto roce získalAntonio Cairoli, na druhém místě se umístil Clement Desalle a třetí dojel Max Nagl. Ve třídě MX2 znovu zvítězilValentin Guillod, druhý dojel Jeffrey Herlings a nejlepší trojici jezdců uzavřel Jordi Tixier. Na další závod se můžete těšit tento víkend do Villars sous Ecot ve Francii.

MXGP Velké Británie – INFO

Délka tratě: 1640 m

Teplota: 18°C

Počasí: zataženo, přeháňky

Účast diváků: 35,000

Třída MXGP

Vítěz 1. závodu: Antonio Cairoli

Stupně vítězů 1. závodu: 1) Antonio Cairoli 2) Clement Desalle 3) Max Nagl

Celkový čas 1. závodu: 34:01.346 – 17 kol

Nejrychlejší kolo v 1. závodu: 1:52.011 – Max Nagl

Vítěz 2. závodu: Romain Febvre

Stupně vítězů 2. závodu: 1) Romain Febvre 2) Clement Desalle 3) Antonio Cairoli

Celkový čas 2. závodu: 34:18.842 – 17 kol

Nejrychlejší kolo v 2. závodu: 1:52.804 – Romain Febvre

Celkový vítěz: Antonio Cairoli

Celkové stupně vítězů: 1) Antonio Cairoli 2) Clement Desalle 3) Romain Febvre

Předchozí vedoucí závodů: Nagl vedl před Desallem o 12 bodů

Aktuální vedoucí závodů: Nagl vede před Desallem o 4 body

Vítěz kvalifikace: Antonio Cairoli

Třída MXGP celkové výsledky:

1. Antonio Cairoli

2. Clement Desalle

3. Romain Febvre

4. Evgeny Bobryshev

5. Max Nagl

6. Shaun Simpson

7. Gautier Paulin

8. Ken de Dycker

9. Jeremy Van Horebeek

10. Tyla Rattray

MXGP Šampionát

1. Nagl – 295

2. Desalle – 291

3. Cairoli – 274

4. Paulin – 237

5. Febvre – 235

Třída MX2

Vítěz 1. závodu:  Jeffrey Herlings

Stupně vítězů 1. závodu: 1) Jeffrey Herlings 2) Valentin Guillod 3) Max Anstie

Celkový čas 1. závodu: 34:26.799 – 17 kol

Nejrychlejší kolo v 1. závodu: 1:52.427 – Jeffrey Herlings

Vítěz 2. závodu: Valentin Guillod

Stupně vítězů 2. závodu: 1) Valentin Guillod 2) Jeffrey Herlings 3) Jordi Tixier

Celkový čas 2. závodu: 34:48.889 – 17 kol

Nejrychlejší kolo v 2. závodu: 1:54.251 – Jeffrey Herlings

Celkový vítěz: Valentin Guillod

Celkové stupně vítězů: 1) Valentin Guillod 2) Jeffrey Herlings 3) Jordi Tixier

Předchozí vedoucí závodů: Herlings vedl Ferrandisem o 81 bodů

Aktuální vedoucí závodů: Herlings vede před Guillodem o 92 bodů

Vítěz kvalifikace: Valentin Guillod

Třída MX2 celkové výsledky:

1. Valentin Guillod

2. Jeffrey Herlings

3. Jordi Tixier

4. Pauls Jonass

5. Max Anstie

6. Jeremy Seewer

7. Aleksandr Tonkov

8. Benoit Paturel

9. Thomas Covington

10. Petar Petrov

MX2 Šampionát

1. Herlings – 308

2. Guillod – 216

3. Jonass – 213

4. Ferrandis – 205

5. Tonkov – 189

Slovy Aleše Doležala: Kam se ubírá motokros v ČR?

Vážení sportovní přátelé,

22.9. 2014 jsem před konferencí Svazu motokrosu AČR odeslal všem nominovaným delegátům dopis s odůvodněním, proč by výkonný výbor neměl být na této konferenci zvolen (delegáti na konferencích svazů volí výkonné výbory na další funkční období – dále jen VV). Samotné delegáty volí a zve na konferenci svazu Federace motocyklového sportu AČR. Abych se této konference mohl zúčastnit a promluvit k delegátům, musel jsem se dokonce nechat navrhnout mezi kandidáty na post člena VV pro rok 2015 (během konference jsem následně svou kandidaturu logicky stáhnul – na základě tříletých zkušeností již opravdu nechci být členem VV).

Hlavním tématem, které jsem se snažil delegátům sdělit, bylo to, že AČR potřebuje fungující VV, protože bez VV není schopen vytvářet žádnou sportovní činnost. V tom jsem viděl určitou možnost pomoci sportu.

VV vytváří jednotlivé národní a mezinárodní kalendáře, VV připravuje a novelizuje národní řády, VV komunikuje a navrhuje vedoucím SMS rozsah jejich činnosti, zkrátka VV je zodpovědný za sportovní chod disciplíny. Sice bez pravomocí, bez smluvního vztahu, bez rozpočtů, bez nároků na odměnu za vykonanou činnost v rámci vedení či chodu VV, ale zodpovědný.

Pokud by tedy AČR neměl VV, jen velmi obtížně by mohl sportovní činnost organizovat a následně vykazovat na MŠMT.

Část tohoto dopisu naleznete v následujících řádcích, jeho celé znění v příloze:

V Praze dne 22.9. 2014

Vážení,

dne 25. 9. 2014 proběhne konference Svazu motokrosu AČR, na které by zvolení delegáti měli odhlasovat nové složení výkonného výboru tohoto svazu. Vzhledem k velkým těžkostem a problémům, se kterými se současně platný výkonný výbor musel v sezoně 2014 potýkat (otázky zejména včasného financování reprezentace, závodů MMČR, jednotlivých SMS, realizačních týmů, komunikace s FMS AČR apod., které vedly k mé rezignaci na post předsedy VV), dovoluji si Vám zaslat pár následujících otázek.

Domnívám se zároveň, že pokud nebudeme znát odpovědi na následující otázky, volba jakéhokoliv výboru je zcela bezpředmětná a měla by být odložena do té doby, dokud zodpovědní představitelé Autoklubu ČR nevypracují a nepředloží pravidla, podle kterých se v roce 2015 všichni zúčastnění budou řídit.

V případě, že výkonný výbor bude zvolen, dostávají se jak někteří jeho členové, tak pořadatelé, kluby týmy a jezdci do pozice čekatelů a prosebníků zejména o prostředky k zajištění kvalitních sportovních podniků, reprezentace atd. 

Pořadatelé sportovních podniků v gesci FMS AČR:

V současné době jsou příspěvky pro kluby a pořadatele sportovních podniků v gesci FMS AČR hrazeny zejména ze dvou dotačních programů MŠMT.

Těmito programy jsou:

PROGRAM IV. – Údržba a provoz sportovních zařízení

PROGRAM V. – Organizace sportu

Ve spojitosti s těmito programy pokládám následující otázky:

PROGRAM IV – Údržba a provoz sportovních zařízení

 1. Je vypracován transparentní systém rozdělování peněz mezi jednotlivé pořadatele?
  • např. klub uspořádá 1 závod přeboru SMS, má nárok na X peněz
  • např. klub uspořádá 2 závody přeboru SMS, má nárok na 2X peněz
  • např. klub uspořádá závod MMČR + přebor SMS, má nárok na 3X peněz atd.
 2. Pokud není vypracován transparentní systém rozdělování peněz mezi jednotlivé pořadatele, kdo a podle jakého klíče peníze rozděluje? Nemůže být s těmito prostředky účelově manipulováno?

PROGRAM V – Organizace sportu

 1. jak bylo v posledních dvou letech hospodařeno s finančními prostředky z programu V?
  • v roce 2012 byla celková výše Programu V 34.695.700,- Kč a na „Náklady spojené s organizací sportu“ (nejedná se o příspěvky klubům a pořadatelům) bylo vyčleněno 9.850.700,- Kč (zdroj web AČR, dotace); z těchto zdrojů bylo dle dokumentu hrazeno: školení, nákup technického vybavení, pojištění, členské poplatky mezinárodním organizacím, mzdové náklady atd.
  • v roce 2013 byla celková výše Programu V 27.116.300,- Kč a na „Náklady spojené s organizací sportu AČR“ bylo vyčleněno 17.116.300,- Kč (zdroj web AČR, dotace); tyto náklady byly dle dokumentu vyčleněny na: společné náklady federací, asociací, svazů a podpora klubů sdružených v AČR
 1. proč došlo meziročně k navýšení „Nákladů spojených s organizací sportu AČR“ o 7.265.600,- Kč?
 2. Které kluby jsou z těchto několikamiliónových zdrojů podporovány a proč?
 3.  Jaké federace jsou z těchto zdrojů podporovány v případě, kdy federace hospodaří s prostředky z vydávání licencí jezdců, soutěžících, poplatků za pořádání sportovních podniků, vydávání licencí sportovních komisařů atd.?

Mimo tyto zdroje např. FMS AČR krátí dotaci z PROGRAMU I. Sportovní reprezentace o 10% (v roce 2013 si FMS z této dotace ponechala 260.040,- Kč)

 1. O jaké mzdové náklady hrazené z programu V se jedná?

Doufal jsem, že pokud delegátům předložím pádné argumenty proč VV v danou chvíli nevolit (do doby, než AČR předloží jasné karty a hlavně finanční rozpočty) přinutím zodpovědné představitele sportovní autority začít pracovat tak, jak by z mého pohledu pracovat měli. Zkrátka, chtěl jsem nezvolením VV ukázat na nečinnost, nefunkčnost a nezodpovědnost těch, kteří za „vedení sportu“ pobírají měsíční mzdu a tím je přinutit změnit zažitý a léty „propracovaný“ systém.

Tento záměr (odložit volbu VV) se mi bohužel prosadit nepodařilo. Částečně to mohlo být složením delegátů (nadpoloviční většina byla z mého pohledu AČR něčím zavázána nebo AČR potřebuje např. ve formě „přidělení pořádání MMČR“), částečně nezájmem o mé argumenty. O zbytek se postaral D. Novotný (místopředseda VV), který v zádech s K. Naušem (Generální sekretář FMS AČR) dokázal prosadit své zájmy.

Každopádně, nový VV byl na této konferenci zvolen, kandidáti své zvolení přijali, zvolili si svého předsedu a místopředsedu a jsou tedy za chod sportovní disciplíny zodpovědní.

Vzhledem k současné situaci v motokrosu, která vygradovala minulý víkend zrušením dvou druhých nejvyšších podniků v rámci sportovní autority (závody organizované Středisky Motocyklového Sportu – dříve Krajskými středisky) pokládám za nutné upozornit na některé přinejmenším mně nejasné skutečnosti, které jsou právě v gesci VV. Výčet nejasností předkládám v kalendářním pořadí a v rozsahu mně známých informací:

 

Leden 2015

Předseda VV P. Hájek informoval vedení OFF road klubu Jinín, že jakékoliv platby v rámci vedení sportovního centra mládeže jsou zastaveny a tím prakticky ukončil činnost práce s mládeží v přípravném období formou zaběhlého SCM. Následně byly platby – doplatky trenérům za odvedenou práci realizovány (po splatnosti) prostřednictvím ERWO Jinín MX CLUB v AČR (Erich Pour). O „nových pravidlech“ trénování mládeže s účinností od 1.1. 2015 se však dočteme až v zápise VV č.2 ze dne 19.3. 2015. Zřejmě je podepsaný zapisovatel J.V. (Jana Vaňková?) zapomněl do zápisu č.1 zapsat. Jinak by se přeci nemohlo stát, že se 19.3. 2015 projednává na VV něco, co platí již od 1.1. 2015 a podle čeho se od ledna pracuje/nepracuje. Nebo to bylo jinak?

Práce s mládeží formou Sportovního Centra Mládeže tak dle mých informací definitivně skončila.

 

V zápisu VV č.1/2015 je uvedeno, že s mládeží se bude pracovat na těchto úrovních:

 1. podpora reprezentace
 2. práce s jezdci SMS (soustředění pro jezdce pod vedením SMS)
 3. motokrosové kroužky pro veřejnost

Jestli se již (konec května) pracovat začalo nebo ne mi není známo. Vzhledem k tomu, že jsem stále v úzkém kontaktu s reprezentačními jezdci i jezdci krajské úrovně různých kategorií, a nikdo z nich o žádné práci s mládeží neví, o něčem to zřejmě svědč. A o „motokrosových kroužcích pro veřejnost“ si myslím své.

 

Březen 2015

V zápisu VV č.2:

VV odsouhlasil přidělení částky 150 000,- Kč na dvě soustředění SUPERMOTO a částku 145 500,- na soustředění  SIDE z Programu II.

Na základě jakých rozpočtů a komu byly finanční prostředky přiděleny? Jak široká je členská základna mládeže těchto disciplín, když byly tyto akce financovány tak vysokou částkou z Programu II, tedy z programu na podporu a rozvoj mládeže?

 

Duben 2015

V zápisu VV č.3:

„Rozpočet ERWO JINÍN MX CLUB v AČR na soustředění 426 900 Kč – schválen“.

Na základě jakého rozpočtu, na kolik akcí a pro koho (jaké účastníky) byla tak vysoká částka schválena?

 

Květen 2015

Zrušené závody SMS:

SMS Morava:

Zkušený pořadatel v Dlouhé Loučce, v minulých letech několikanásobný pořadatel MMČR, který měl již v loňském roce problémy s prašností – kropením tratě. Pravda je ale taková, že většina pořadatelů závodů SMS (krajských přeborů) se dostává pod úroveň různých cupů.

Proč?

Většinou jsou to nadšení pořadatelé, kterým ale chybí finanční prostředky. Přípravu tratě a závodu tak tedy zajistí podle svých finančních možností. To ale není trend moderního motokrosu. Moderní motokros potřebuje moderní rychlé a technicky náročné tratě a důkladnou přípravu. A na to jsou potřeba finanční prostředky v prvé řadě od zastřešující organizace tj. Autoklub České republiky. AČR na podporu a organizaci sportu (jezdců, pořadatelů atd.) dodává od MŠMT již několik let finanční prostředky z programu V v dostatečné výši (viz můj dopis delegátům…). Bohužel tyto peníze zůstávají převážně na chod sekretariátu AČR. Anebo jsou použity na jiné záležitosti.

Přebor SMS Jihočeského kraje – Jinín:

Zrušení závodu SMS Jihočeského kraje v Jiníně projednala mimořádná schůze Sportovní komise SMS Jižní Čechy 20.5.2015 (http://www.motosportchynov.cz/). V zápisu z této schůze Erich Pour (člen VV Svazu motokrosu AČR, člen Sportovní komise SMS Jižní Čechy, manažer a předseda pořádající organizace ERWO Jinín MX Club, který je novým provozovatelem areálu v Jiníně a sportovní komisař závodu SMS Jižní Čechy v Jiníně – předseda JURY) vysvětluje, proč připravil trať, tak jak byla připravena. Co je ale ještě daleko závažnější? Erich Pour uvedl na schůzi: 15 traťových komisařů… (trať je homologována na 34 traťových komisařů) …„považoval jsem to za dostatečné“. Při tak malém počtu traťových komisařů šlo o životy jezdců, kteří nastoupili do tréninků. Kde byl v tu chvíli ředitel závodu M. Mída? Proč dovolil za tohoto stavu traťových komisařů vůbec zahájit trénink na tento závod?

Erich Pour dodává: „Po Autoklubu ČR jsem žádal odpovídající techniku na přípravu tratě, bohužel se nedostavila“!!! Nevím, jestli má nájemce Jinínského areálu (ERWO Jinín MX Club) ve smlouvě, že AČR bude zajišťovat techniku na přípravu tratě. Divil bych se tomu. Proto nechápu, co p. Pour čekal. Přitom závod jihočeské SMS byla první akce, kterou měl nový nájemce zajistit.

Kdo tedy vybral tohoto nájemce do areálu, který má hodnotu více jak 50 milionů Kč, bez výběrového řízení (nájemce který nemá zjevně s vedením takového areálu žádné zkušenosti)? Já to vím…

Domnívám se, že současná situace ve vedení sportovní autority a našeho sportu je skutečně závažná. Natolik závažná, že bychom měli začít společně a organizovaně vytvářet tlak na Autoklub ČR, federaci motocyklového sportu a dále na vedení a členy VV Svazu motokrosu. Měli bychom požadovat předložení písemných podkladů rozdělení finančních prostředků z programů, které AČR dostává od MŠMT, tedy reprezentace, mládež, podpora sportu, finance z odvodů z hazardu a sázkových her. S konkrétní podporou pro subjekty, které zajišťují tréninkový proces mládeže a závody na všech úrovních – od závodů SMS po MMČR.

Stále jsem totiž přesvědčen, že pokud chci řídit jakýkoliv subjekt (je jedno zda se jedná o firmu, klub nebo SMS), potřebuji čtyři základní složky řízení:

PRAVOMOC

KOMPETENCE (předpoklady či schopnosti řídit – věrohodnost, inteligence, vzdělání, vize apod.)

BUDGET (rozpočet, finance)

ZODPOVĚDNOST

Pokud mi kterákoliv z těchto základních složek chybí, z dlouhodobého hlediska je to vždy špatně.

Pracují-li pro nás zodpovědní lidé bez pravomocí či zdarma, pak je to forma dobročinnosti/dobrovolnosti/ochotnictví a nemůžeme od nich požadovat profesionální výsledky. Pracují-li pro nás a pro sport lidé nezodpovědní a nekompetentní, pak na svých místech nemají co dělat.

Pojďme s naší nespokojeností něco dělat. Nikoliv pouze křikem na rozpravě, v depu či v anonymních diskusích, ale veřejně a s vlastní tváří.  Začněme sledovat rozhodnutí AČR a VV v jejich oficiálních zápisech, ptejme se veřejně na naše dotazy ohledně organizace, financování, vizí, zodpovědnosti, profesionality ve sportu. Existuje určitě mnoho otázek typu: kam se „odklánějí“ finanční prostředky od státu určené na sport?

Dobrou příležitost můžeme mít již na dalším závodu BAM MMČR v Pacově, kde již v sobotu bude nejvíce zástupců našeho sportu a následně snad i vedení sportovní autority.

Když nic jiného, minimálně se tak snad dobře připravíme na chvíli, kdy se před koncem sezony bude volit nový VV. Tomu tak naší neodbytností a tlakem na AČR pomůžeme vytvořit takové pracovní prostředí, ve které výše popisované nedostatky a systémové chyby nebudou mít své místo.

Zápis VV č.1

Zápis VV č.2

Zápis VV č.3

Dopis delegátům-září 2014

Aleš Doležal

MXGP Španělska (Talavera de la Reina): Rychlý přehled a fotogalerie

Máme za sebou šestý závod seriálu Mistrovství světa v motokrosu známého pod zkratkou MXGP, který se odjel tento víkend v Talavera de la Reina ve Španělsku. Vítězství ve třídě MXGP poprvé v tomto roce získalAntonio Cairoli, na druhém místě se umístil Max Nagl a třetí dojel Romain Febvre. Ve třídě MX2 tentokrát zvítězil Valentin Guillod, druhý dojel Jeffrey Herlings a nejlepší trojici jezdců uzavřel Jordi Tixier. Na další závod se můžete těšit za dva týdny do Matterley Basin.

MXGP Španělska – INFO

Délka tratě: 1620 m

Teplota: 31°C

Počasí: slunečno

Účast diváků: 20,000

Třída MXGP

Vítěz 1. závodu: Max Nagl

Stupně vítězů 1. závodu: 1) Nagl 2) Desalle 3) Cairoli

Celkový čas 1. závodu: 35:12.010 – 17 kol

Nejrychlejší kolo v 1. závodu: 1:49.498 – Desalle

Vítěz 2. závodu: Antonio Cairoli

Stupně vítězů 2. závodu: 1) Cairoli 2) Febvre 3) Bobryshev

Celkový čas 2. závodu: 35:46.317 – 17 kol

Nejrychlejší kolo v 2. závodu: 1:50.138 – Febvre

Celkový vítěz: Antonio Cairoli

Celkové stupně vítězů: 1) Cairoli 2) Nagl 3) Febvre

Předchozí vedoucí závodů: Nagl vedl před Desallem o 1 bod

Aktuální vedoucí závodů: Nagl vede před Desallem o 12 bodů

Vítěz kvalifikace: Antonio Cairoli

Třída MXGP celkové výsledky:

1. Antonio Cairoli
2. Max Nagl
3. Romain Febvre
4. Clement Desalle
5. Evgeny Bobryshev
6. Gautier Paulin
7. Tyla Rattray
8. Kevin Strijbos
9. Xavier Boog
10. Alessandro Lupino

MXGP Šampionát

1. Nagl – 259
2. Desalle – 247
3. Cairoli – 229
4. Paulin – 208
5. Febvre – 196

Třída MX2

Vítěz 1. závodu:  Jeffrey Herlings

Stupně vítězů 1. závodu: 1) Herlings 2) Anstie 3) Tixier

Celkový čas 1. závodu: 34:17.908 – 17 kol

Nejrychlejší kolo v 1. závodu: 1:52.942 – Herlings

Vítěz 2. závodu: Valentin Guillod

Stupně vítězů 2. závodu: 1) Guillod 2) Gajser 3) Ferrandis

Celkový čas 2. závodu: 34:33.751 – 17 kol

Nejrychlejší kolo v 2. závodu: 1:53.440 – Tim Gajser

Celkový vítěz: Valentin Guillod

Celkové stupně vítězů: 1) Guillod 2) Herlings 3) Tixier

Předchozí vedoucí závodů: Herlings vedl Ferrandisem o 37 bodů

Aktuální vedoucí závodů: Herlings vede před Ferrandisem o 56 bodů

Vítěz kvalifikace: Jeffrey Herlings

Třída MX2 celkové výsledky:

1. Valentin Guillod
2. Jeffrey Herlings
3. Jordi Tixier
4. Max Anstie
5. Tim Gajser
6. Aleksandr Tonkov
7. Pauls Jonass
8. Julien Lieber
9. Jeremy Seewer
10. Brian Bogers

MX2 Šampionát

1. Herlings – 261
2. Ferrandis – 205
3. Jonass – 177
4. Gajser – 169
5. Guillod – 169

ADAC MX Masters Jauer: Rychlý přehled a fotogalerie

Máme za sebou druhý závod prestižního Německého seriálu ADAC MX Masters, který se konal o víkendu 2. a 3. května v Jaueru. Ve třídě Masters zvítězil Kevin Strijbos, jako druhý dojel Glenn Coldenhoff a třetí Dennis Ullrich. Ve třídě Youngsters vyhrál Brian Hsu, za ním se na druhém místě umístil Arminas Jasikonis a nejlepší trojici jezdců uzavřel Luca Bruggmann. Ve třídě Junior se na nejvyšší stupeň vítězů postavil Mikkel Haarup.

Třída ADAC MX Masters

1. závod:
1. Ke­vin Stri­j­bos (BEL, SUZ), 18 Run­den
2. Glenn Col­den­hoff (NED, SUZ), +19.912
3. An­gus Hei­de­cke (GER, KTM), +51.641
4. Den­nis Ull­rich (GER, SUZ), +52.380
5. Gre­go­ry Aran­da (FRA, KAW), +1:03.590
6. Je­re­my See­wer (SUI, SUZ), +1:05.228
7. Ri­cky Ren­ner (USA, YAM), +1:10.133
8. Ni­ko­laj Lar­sen (DEN, HUS), +1:17.423
9. Chris­ti­an Bro­ckel (GER, KTM), +1:19.790
10. Fi­lip Neu­ge­bau­er (CZE, KAW), +1:20.843
11. Pas­cal Rau­che­necker (AUT, KTM), +1:22.799
12. Ste­fan Kjer Ol­sen (DEN, KAW), +1:30.278
13. Bo­ris Mail­lard (FRA, KAW), +1:32.613
14. Lars Reu­ther (GER, KTM), +1:47.297
15. Tho­mas Kjer Ol­sen (DEN, KTM), +1:48.393
16. Do­mi­ni­que Thu­ry (GER, KAW), +1:49.578
17. Den­nis Baudr­exl (GER, TM), +1:51.212
18. Je­re­my De­lin­ce (BEL, HON), +1:51.916
19. Jer­nej Irt (SLO, HUS), +1 Rnd.
20. Pe­ter Irt (SLO, HUS), +1 Rnd.
21. Stuart Ed­monds (IRL, HON), +1 Rnd.
22. Tim Koch (GER, SUZ), +1 Rnd.
23. Kle­men Ger­car (SLO, HUS), +1 Rnd.
24. Valt­te­ri Ma­lin (FIN, KTM), +1 Rnd.
25. Han­nes Volber (GER, KTM), +1 Rnd.
26. Ke­vin Wouts (BEL, KAW), +1 Rnd.
27. Jan Uh­lig (GER, KAW), +1 Rnd.
28. En­ri­co Ja­che (GER, KTM), +1 Rnd.
29. Chris Gun­der­mann (GER, YAM), +1 Rnd.
30. Vy­tau­tas Bu­cas (LTU, YAM), +1 Rnd.
31. Ben­ja­min Mal­lon (GER, KTM), +1 Rnd.
32. To­bi­as Lin­ke (GER, KAW), +1 Rnd.
33. Ma­xi­mi­li­an Kley­lein (GER, KAW), +1 Rnd.
34. To­mas Lhots­ky (CZE, KTM), +1 Rnd.
35. Ma­nu­el En­gel (GER, HON), +2 Rnd.
36. Dario Gi­an­ni Da­por (GER, YAM), +3 Rnd.
37. Ri­chard Leiß­ner (GER, KAW), +4 Rnd.
DNF Lu­kas Neurau­ter (AUT, KTM), +11 Rnd.
DNF Kor­nel Ne­meth (HUN, KTM), +11 Rnd.
DNF Hen­ry Ja­co­bi (GER, KTM), +12 Rnd.

2. závod:
1. Ke­vin Stri­j­bos (BEL, SUZ), 18 Run­den
2. Glenn Col­den­hoff (NED, SUZ), +5.578
3. Den­nis Ull­rich (GER, SUZ), +38.738
4. Je­re­my See­wer (SUI, SUZ), +39.444
5. An­gus Hei­de­cke (GER, KTM), +1:08.662
6. Pas­cal Rau­che­necker (AUT, KTM), +1:09.863
7. Gre­go­ry Aran­da (FRA, KAW), +1:18.953
8. Je­re­my De­lin­ce (BEL, HON), +1:23.214
9. Chris­ti­an Bro­ckel (GER, KTM), +1:23.816
10. Fi­lip Neu­ge­bau­er (CZE, KAW), +1:30.210
11. Ni­ko­laj Lar­sen (DEN, HUS), +1:37.147
12. Jer­nej Irt (SLO, HUS), +1:39.409
13. Hen­ry Ja­co­bi (GER, KTM), +1:47.212
14. Ke­vin Wouts (BEL, KAW), +1:51.293
15. Lu­kas Neurau­ter (AUT, KTM), +1:57.654
16. Valt­te­ri Ma­lin (FIN, KTM), +1 Rnd.
17. Tho­mas Kjer Ol­sen (DEN, KTM), +1 Rnd.
18. Tim Koch (GER, SUZ), +1 Rnd.
19. Ste­fan Kjer Ol­sen (DEN, KAW), +1 Rnd.
20. Pe­ter Irt (SLO, HUS), +1 Rnd.
21. Bo­ris Mail­lard (FRA, KAW), +1 Rnd.
22. Den­nis Baudr­exl (GER, TM), +1 Rnd.
23. Vy­tau­tas Bu­cas (LTU, YAM), +1 Rnd.
24. Stuart Ed­monds (IRL, HON), +1 Rnd.
25. Jan Uh­lig (GER, KAW), +1 Rnd.
26. En­ri­co Ja­che (GER, KTM), +1 Rnd.
27. Lars Reu­ther (GER, KTM), +1 Rnd.
28. Ben­ja­min Mal­lon (GER, KTM), +1 Rnd.
29. Do­mi­ni­que Thu­ry (GER, KAW), +1 Rnd.
30. Chris Gun­der­mann (GER, YAM), +1 Rnd.
31. To­bi­as Lin­ke (GER, KAW), +2 Laps
32. Ma­nu­el En­gel (GER, HON), +2 Rnd.
33. Tim Münch­ho­fen (GER, KTM), +2 Rnd.
34. To­mas Lhots­ky (CZE, KTM), +2 Rnd.
35. Ri­chard Leiß­ner (GER, KAW), +2 Rnd.
DNF Dario Gi­an­ni Da­por (GER, YAM), –
DNF Han­nes Volber (GER, KTM), +9 Rnd.
DNF Kle­men Ger­car (SLO, HUS), +11 Rnd.
DNF Ma­xi­mi­li­an Kley­lein (GER, KAW), +11 Rnd.
DNF Ri­cky Ren­ner (USA, YAM), +15 Rnd.

Celkové výsledky:
1. Ke­vin Stri­j­bos (BEL, SUZ), 50 Punk­te
2. Glenn Col­den­hoff (NED, SUZ), 44
3. Den­nis Ull­rich (GER, SUZ), 38
4. An­gus Hei­de­cke (GER, KTM), 36
5. Je­re­my See­wer (SUI, SUZ), 33
6. Gre­go­ry Aran­da (FRA, KAW), 30
7. Pas­cal Rau­che­necker (AUT, KTM), 25
8. Chris­ti­an Bro­ckel (GER, KTM), 24
9. Ni­ko­laj Lar­sen (DEN, HUS), 23
10. Fi­lip Neu­ge­bau­er (CZE, KAW), 22
11. Je­re­my De­lin­ce (BEL, HON), 16
12. Ri­cky Ren­ner (USA, YAM), 14
13. Jer­nej Irt (SLO, HUS), 11
14. Ste­fan Kjer Ol­sen (DEN, KAW), 11
15. Tho­mas Kjer Ol­sen (DEN, KTM), 10
16. Hen­ry Ja­co­bi (GER, KTM), 8
17. Bo­ris Mail­lard (FRA, KAW), 8
18. Ke­vin Wouts (BEL, KAW), 7
19. Lars Reu­ther (GER, KTM), 7
20. Lu­kas Neurau­ter (AUT, KTM), 6
21. Valt­te­ri Ma­lin (FIN, KTM), 5
22. Do­mi­ni­que Thu­ry (GER, KAW), 5
23. Den­nis Baudr­exl (GER, TM), 4
24. Tim Koch (GER, SUZ), 3
25. Pe­ter Irt (SLO, HUS), 2

Šampionát:
1. Glenn Col­den­hoff (NED, SUZ), 91 Punk­te
2. Den­nis Ull­rich (GER, SUZ), 70
3. Chris­ti­an Bro­ckel (GER, KTM), 60
4. Pas­cal Rau­che­necker (AUT, KTM), 56
5. Je­re­my See­wer (SUI, SUZ), 53
6. Ke­vin Stri­j­bos (BEL, SUZ), 50
7. Ni­ko­laj Lar­sen (DEN, HUS), 48
8. Ma­xi­mi­li­an Nagl (GER, HUS), 47
9. An­gus Hei­de­cke (GER, KTM), 43
10. Gre­go­ry Aran­da (FRA, KAW), 43
11. Ni­ko­laj Lar­sen (DEN, HUS), 37
12. Fi­lip Neu­ge­bau­er (CZE, KAW), 36
13. Je­re­my De­lin­ce (BEL, HON), 29
14. Ke­vin Wouts (BEL, KAW), 29
15. Ste­fan Kjer Ol­sen (DEN, KAW), 28
16. Tho­mas Kjer Ol­sen (DEN, KTM), 26
17. Do­mi­ni­que Thu­ry (GER, KAW), 23
18. Lars Reu­ther (GER, KTM), 17
19. Ri­cky Ren­ner (USA, YAM), 14
20. Jer­nej Irt (SLO, HUS), 11

Třída ADAC MX Youngs­ter Cup

1. závod:
1. Bri­an Hsu (GER, SUZ), 15 Run­den
2. Bas Vaes­sen (NED, SUZ), +1.143
3. Ar­mi­nas Ja­si­ko­nis (LTU, KAW), +13.815
4. Ste­phan Bütt­ner (GER, YAM), +30.133
5. To­masz Wy­so­cki (POL, KTM), +30.666
6. Lu­ca Brugg­mann (SUI, YAM), +36.788
7. Ni­cho­las Adams (GBR, KTM), +37.791
8. Roy Van Heu­g­ten (NED, KAW), +59.042
9. Tho­mas Ver­mi­jl (BEL, KTM), +1:04.580
10. Tom Koch (GER, SUZ), +1:08.881
11. Nich­las Bjer­re­gaard (DEN, YAM), +1:15.210
12. Mi­ka Kord­bar­lag (GER, KAW), +1:21.731
13. Jo­el Van Me­che­len (NED, KTM), +1:23.869
14. Nils Gehr­ke (GER, SUZ), +1:24.330
15. Na­than Ren­kens (BEL, KTM), +1:26.163
16. Den­nis Wie­mann (GER, SUZ), +1:27.110
17. Dmy­tro As­ma­nov (UKR, KAW), +1:31.527
18. Mi­ke Te Beest (NED, SUZ), +1:33.223
19. Cy­ril­le Flu­ry (SUI, KTM), +1:34.250
20. Fran­zis­kus Wün­sche (GER, KTM), +1:41.092
21. Mi­cha­el Sand­ner (AUT, HUS), +1:44.214
22. Ma­ds Sjo­holm (DEN, KAW), +1:47.545
23. Emil Jep­sen (DEN, HON), +1:51.669
24. Ja­kub Te­res­ak (CZE, KTM), +1:53.411
25. Pa­tric Schne­gg (SUI, KAW), +1:53.970
26. Ni­co Mül­ler (GER, KAW), +2:01.630
27. Sam Kor­ne­li­us­sen (DEN, TM), +2:03.026
28. Ke­vin Wink­le (GER, HUS), +1 Rnd.
29. Jens Car­lier (BEL, YAM), +1 Rnd.
30. Ni­co Ad­ler (GER, KTM), +1 Rnd.
31. Flo­ri­an Hell­rigl (AUT, HON), +1 Rnd.
32. Mar­co Fleis­sig (GER, KTM), +1 Rnd.
DNF Jan Von­dra­sek (AUT, SUZ), +1 Rnd.
DNF Maciej Wieckow­ski (CZE, KTM), +4 Rnd.
DNF Ste­fan Ek­erold (POL, KAW), +4 Rnd.
DNF Lu­kas Platt (GER, KTM), +7 Rnd.
DNF Mi­cha­el Krat­zer (GER, YAM), +8 Rnd.
DNF Gi­anlu­ca Ec­ca (AUT, KAW), +9 Rnd.
DNF Ju­li­en Le­beau (GER, SUZ), +9 Rnd.

2. závod:
1. Bri­an Hsu (GER, SUZ), 15 Run­den
2. Ar­mi­nas Ja­si­ko­nis (LTU, KAW), +21.721
3. Lu­ca Brugg­mann (SUI, YAM), +28.626
4. Roy Van Heu­g­ten (NED, KAW), +30.232
5. Ste­phan Bütt­ner (GER, YAM), +40.307
6. Ste­fan Ek­erold (GER, KTM), +41.496
7. Tom Koch (GER, SUZ), +41.836
8. To­masz Wy­so­cki (POL, KTM), +50.186
9. Ni­cho­las Adams (GBR, KTM), +51.659
10. Nich­las Bjer­re­gaard (DEN, YAM), +1:02.362
11. Den­nis Wie­mann (GER, SUZ), +1:04.757
12. Dmy­tro As­ma­nov (UKR, KAW), +1:06.778
13. Mi­cha­el Krat­zer (AUT, KAW), +1:11.951
14. Jo­el Van Me­che­len (NED, KTM), +1:15.235
15. Tho­mas Ver­mi­jl (BEL, KTM), +1:17.848
16. Nils Gehr­ke (GER, SUZ), +1:26.461
17. Mi­cha­el Sand­ner (AUT, HUS), +1:28.828
18. Cy­ril­le Flu­ry (SUI, KTM), +1:30.630
19. Mi­ke Te Beest (NED, SUZ), +1:34.506
20. Emil Jep­sen (DEN, HON), +1:37.151
21. Sam Kor­ne­li­us­sen (DEN, TM), +1:38.894
22. Ja­kub Te­res­ak (CZE, KTM), +1:39.363
23. Gi­anlu­ca Ec­ca (GER, SUZ), +1:40.145
24. Na­than Ren­kens (BEL, KTM), +1:42.443
25. Fran­zis­kus Wün­sche (GER, KTM), +1:45.864
26. Pa­tric Schne­gg (SUI, KAW), +1:46.071
27. Bas Vaes­sen (NED, SUZ), +1:51.694
28. Lu­kas Platt (GER, YAM), +2:04.351
29. Jens Car­lier (BEL, YAM), +2:11.541
30. Maciej Wieckow­ski (POL, KAW), +2:27.224
31. Flo­ri­an Hell­rigl (AUT, HON), +1 Rnd.
32. Ni­co Mül­ler (GER, KAW), +1 Rnd.
33. Ni­co Ad­ler (GER, KTM), +1 Rnd.
34. Mar­co Fleis­sig (GER, KTM), +1 Rnd.
DNF Ju­li­en Le­beau (FRA, KAW), +6 Rnd.
DNF Phil­ipp Kar­ner (AUT, SUZ), +6 Rnd.
DNF Mi­ka Kord­bar­lag (GER, KAW), +10 Rnd.
DNF Ke­vin Wink­le (GER, HUS), +10 Rnd.
DNF Jan Von­dra­sek (CZE, KTM), +14 Rnd.
DNF Ma­ds Sjo­holm (DEN, KAW)

Celkové výsledky:
1. Bri­an Hsu (GER, SUZ), 50 Punk­te
2. Ar­mi­nas Ja­si­ko­nis (LTU, KAW), 42
3. Lu­ca Brugg­mann (SUI, YAM), 35
4. Ste­phan Bütt­ner (GER, YAM), 34
5. Roy Van Heu­g­ten (NED, KAW), 31
6. To­masz Wy­so­cki (POL, KTM), 29
7. Ni­cho­las Adams (GBR, KTM), 26
8. Tom Koch (GER, SUZ), 25
9. Bas Vaes­sen (NED, SUZ), 22
10. Nich­las Bjer­re­gaard (DEN, YAM), 21
11. Tho­mas Ver­mi­jl (BEL, KTM), 18
12. Ste­fan Ek­erold (GER, KTM), 15
13. Den­nis Wie­mann (GER, SUZ), 15
14. Jo­el Van Me­che­len (NED, KTM), 15
15. Dmy­tro As­ma­nov (UKR, KAW), 13
16. Nils Gehr­ke (GER, SUZ), 12
17. Mi­ka Kord­bar­lag (GER, STU), 9
18. Mi­cha­el Krat­zer (AUT, KAW), 8
19. Na­than Ren­kens (BEL, KTM), 6
20. Cy­ril­le Flu­ry (SUI, KTM), 5
21. Mi­ke Te Beest (NED, SUZ), 5
22. Mi­cha­el Sand­ner (AUT, HUS), 4
23. Emil Jep­sen (DEN, HON), 1
24. Fran­zis­kus Wün­sche (GER, KTM), 1

Šampionát:
1. Ar­mi­nas Ja­si­ko­nis (LTU, KAW), 89 Punk­te
2. Bri­an Hsu (GER, SUZ), 86
3. Ste­fan Ek­erold (GER, KTM), 60
4. Tom Koch (GER, SUZ), 52
5. Ste­phan Bütt­ner (GER, YAM), 46
6. Nich­las Bjer­re­gaard (DEN, YAM), 42
7. Roy Van Heu­g­ten (NED, KAW), 41
8. Ni­cho­las Adams (GBR, KTM), 40
9. Bas Vaes­sen (NED, SUZ), 35
10. Lu­ca Brugg­mann (SUI, YAM), 35
11. Nils Gehr­ke (GER, SUZ), 31
12. To­masz Wy­so­cki (POL, KTM), 29
13. Jo­el Van Me­che­len (NED, KTM), 28
14. Tho­mas Ver­mi­jl (BEL, KTM), 28
15. Jan Von­dra­sek (CZE, KTM), 26
16. Dmy­tro As­ma­nov (UKR, KAW), 22
17. Den­nis Wie­mann (GER, SUZ), 21
18. Sven Van Der Mier­den (NED, HUS), 20
19. Mar­tin Krc (CZE, KTM), 16
20. Glen Mei­er (DEN, KTM), 16

Třída ADAC MX Ju­ni­or Cup

1. závod:
1. Mik­kel Haa­rup (DEN, KTM), 12 Run­den
2. Rick El­zin­ga (NED, KTM), +17.832
3. Je­re­my Sy­dow (GER, KTM), +35.270
4. Petr Polak (CZE, KTM), +37.380
5. Eric Schwel­la (GER, KTM), +54.434
6. Re­ne Ho­fer (AUT, KTM), +56.204
7. Pit Ri­ckert (GER, KTM), +1:04.564
8. Li­on Flo­ri­an (GER, KTM), +1:06.124
9. Lau­renz Fal­ke (GER, HUS), +1:16.063
10. Rai­vo Dan­kers (NED, KTM), +1:23.702
11. Han­nes Kö­nig (GER, KTM), +1:25.989
12. Eric To­mas (ESP, KTM), +1:37.488
13. Kurt-Lenn­art (GER, KTM), +1:42.172
14. Ras­mus Pe­der­sen (DEN, KTM), +1:47.512
15. Raf Meu­wis­sen (NED, KTM), +1:50.580
16. Be­ne­dikt Gödt­ner (GER, KTM), +1:51.960
17. Ni­klas Schnei­der (GER, KTM), +2:01.984
18. Ben Kob­belt (GER, KTM), +2:09.843
19. Phil­ipp Jung­keit (GER, KTM), +1 Rnd.
20. Mar­ni­que Ap­pelt (GER, KTM), +1 Rnd.
21. Ben Hess (GER, HUS), +1 Rnd.
22. Tom Schil­cher (AUT, HUS), +1 Rnd.
23. Wil­liam Söll (GER, KTM), +1 Rnd.
24. Mi­co Ra­ditsch (GER, KTM), +1 Rnd.
25. Ji­ri Hen­drych (CZE, KTM), +1 Rnd.
26. Adam Du­sek (CZE, KTM), +1 Rnd.

27. Oleksan­dr Chu­ra (UKR, SUZ), +1 Rnd.
28. Ni­ki­ta Ku­che­rov (RUS, KAW), +1 Rnd.
29. Ro­bin Kon­rad (GER, KTM), +1 Rnd.
30. Jus­tin Tra­che (GER, KTM), +1 Rnd.
31. Leo­pold Ambjörn­son (SWE, KTM), +1 Rnd.
32. Max Thun­ecke (GER, KTM), +2 Rnd.
33. Max Schwar­te (NED, HUS), +2 Rnd.
DNF Fla­vio Wolf (SUI, YAM), +7 Rnd.
DNF Las­se Jun­ge (DEN, KTM), +8 Rnd.
DNF Paul Nu­of­fer (GER, KTM), +8 Rnd.
DNF Chris­to­pher Ro­bert (GER, HUS), +9 Rnd.
DNF Rob Van De Veer­donk (NED, KTM), +10 Rnd.
DNF Pas­cal Jung­mann (GER, HUS), +10 Rnd.
DNF Ni­co Greut­mann (SUI, TM), +11 Rnd.

2. závod:
1. Mik­kel Haa­rup (DEN, KTM), 12 Run­den
2. Je­re­my Sy­dow (GER, KTM), +22.899
3. Petr Polak (CZE, KTM), +41.347
4. Li­on Flo­ri­an (GER, KTM), +48.817
5. Rick El­zin­ga (NED, KTM), +56.267
6. Eric Schwel­la (GER, KTM), +1:21.519
7. Re­ne Ho­fer (AUT, KTM), +1:22.037
8. Lau­renz Fal­ke (GER, HUS), +1:28.785
9. Han­nes Kö­nig (GER, KTM), +1:31.305
10. Fla­vio Wolf (SUI, YAM), +1:34.649
11. Raf Meu­wis­sen (NED, KTM), +1:36.713
12. Rai­vo Dan­kers (NED, KTM), +1:37.699
13. Be­ne­dikt Gödt­ner (GER, KTM), +1:47.911
14. Ras­mus Pe­der­sen (DEN, KTM), +1:50.695
15. Phil­ipp Jung­keit (GER, KTM), +1:51.856
16. Max Thun­ecke (GER, KTM), +1:54.031
17. Eric To­mas (ESP, KTM), +2:00.197
18. Ben Kob­belt (GER, KTM), +2:04.288
19. Kurt-Lenn­art Spran­ge (GER, KTM), +2:07.091
20. Max Schwar­te (NED, HUS), +2:09.844
21. Oleksan­dr Chu­ra (UKR, SUZ), +2:13.601
22. Mar­ni­que Ap­pelt (GER, KTM), +2:15.405
23. Ni­co Greut­mann (SUI, TM), +2:20.444
24. Mi­co Ra­ditsch (GER, KTM), +1 Rnd.
25. Adam Du­sek (CZE, KTM), +1 Rnd.
26. Paul Nu­of­fer (GER, KTM), +1 Rnd.
27. Tom Schil­cher (AUT, HUS), +1 Rnd.
28. Jus­tin Tra­che (GER, KTM), +1 Rnd.
29. Ni­ki­ta Ku­che­rov (RUS, KAW), +1 Rnd.
30. Leo­pold Ambjörn­son (SWE, KTM), +1 Rnd.
31. Mak­sim Ka­sat­kin (BEL, KAW), +1 Rnd.
32. Ni­klas Schnei­der (GER, KTM), +1 Rnd.
33. Ji­ri Hen­drych (CZE, KTM), +1 Rnd.
34. Tim Scharf (GER, KTM), +1 Rnd.
35. Ben Hess (GER, HUS), +2 Rnd.
36. Ro­bin Kon­rad (GER, KTM), +3 Rnd.
DNF Wil­liam Söll (GER, KTM), +6 Rnd.
DNF Pit Ri­ckert (GER, KTM), +6 Rnd.

Celkové výsledky:
1. Mik­kel Haa­rup (DEN, KTM), 50 Punk­te
2. Je­re­my Sy­dow (GER, KTM), 42
3. Petr Polak (CZE, KTM), 38
4. Rick El­zin­ga (NED, KTM), 38
5. Li­on Flo­ri­an (GER, KTM), 31
6. Eric Schwel­la (GER, KTM), 31
7. Re­ne Ho­fer (AUT, KTM), 29
8. Lau­renz Fal­ke (GER, HUS), 25
9. Han­nes Kö­nig (GER, KTM), 22
10. Rai­vo Dan­kers (NED, KTM), 20
11. Raf Meu­wis­sen (NED, KTM), 16
12. Ras­mus Pe­der­sen (DEN, KTM), 14
13. Pit Ri­ckert (GER, KTM), 14
14. Be­ne­dikt Gödt­ner (GER, KTM), 13
15. Eric To­mas (ESP, KTM), 13
16. Fla­vio Wolf (SUI, YAM), 11
17. Kurt-Lenn­art Spran­ger (GER, KTM), 10
18. Phil­ipp Jung­keit (GER, KTM), 8
19. Ben Kob­belt (GER, KTM), 6
20. Max Thun­ecke (GER, KTM), 5
21. Ni­klas Schnei­der (GER, KTM), 4
22. Max Schwar­te (NED, HUS), 1
23. Mar­ni­que Ap­pelt (GER, KTM), 1

Šampionát:
1. Mik­kel Haa­rup (DEN, KTM), 97 Punk­te
2. Je­re­my Sy­dow (GER, KTM), 80
3. Rick El­zin­ga (NED, KTM), 72
4. Petr Polak (CZE, KTM), 70
5. Rai­vo Dan­kers (NED, KTM), 62
6. Re­ne Ho­fer (AUT, KTM), 56
7. Eric Schwel­la (GER, KTM), 54
8. Han­nes Kö­nig (GER, KTM), 53
9. Li­on Flo­ri­an (GER, KTM), 44
10. Lau­renz Fal­ke (GER, HUS), 36
11. Pit Ri­ckert (GER, KTM), 32
12. Raf Meu­wis­sen (NED, KTM), 29
13. Fi­lip Ols­son (SWE, KTM), 26
14. Ras­mus Pe­der­sen (DEN, KTM), 21
15. Bas­ti­an Bo­egh Damm (DEN, KAW), 14
16. Max Schwar­te (NED, HUS), 14
17. An­ton Na­gy (SWE, KTM), 13
18. Eric To­mas (ESP, KTM), 13
19. Be­ne­dikt Gödt­ner (GER, KTM), 13
20. Da­ni­el Steh­lik (CZE, KTM), 12

M-Trax 02/2015 – ADAC MX Masters in Jauer

Fotogalerii můžete vidět zde.

MMČR Kramolín: Senzační úvod sezóny

V neděli 3.5. zahájili motokrosaři svoji sezónu závodem v Kramolíně u Nepomuku. Kramolín je velmi specifickou tratí s největším výškovým převýšením z celého mistráku. Jezdci jí mají buď hodně rádi, nebo patří mezi méně oblíbené. Pro letošek přibyla i nová pasáž s esíčkem a lá Laguna Seca, a pořadatelé si opravdu zaslouží pochvalu za celkovou přípravu trati. Celý den byla trať v dobrém stavu a i přes našlapaný program všechno klapalo a jelo se bez jakéhokoliv zpoždění.

Divákům se v MMČR poprvé představily čtyři třídy: staré známé MX1, MX2, Veteráni a nová třída Žen, kterou máme jako jediní v Evropě přidruženou k „velkému“ národnímu šampionátu. Holky se své premiéry dočkaly již loni ve Vranově, a letos právě jejich závod odstartoval novou sezónu.

Třída Žen

V této třídě se potkávají holky s různými objemy i v různých věkových kategoriích. Nejmladší účastnici bylo 12 let na motocyklu 85ccm a věk nejstarší účastnice by snad ani nebylo taktní uvádět. Holky mají předepsanou porci 20 minut plus dvě kola, což je pro dvanáctileté děvče úctyhodný výkon. Do první jízdy se ženy vrhly už před obědem. Nejrychleji do první jízdy odstartovala Jana Antošová, vítězka kvalifikace. Jana je velká bojovnice, protože minulý týden si na tréninku vykloubila ruku a sádru si sundala těsně před víkendem. Jana i s tímto handicapem první jízdu vedla, ale za ní se k útoku chystala loňská mistryně Lucie Simonová. Lucie je zkušenou závodnicí a jak rozjížďka pokračovala, tak se neustále Janě přibližovala. Jana Antošová do konce závodu za sebou Simonovou neudržela, ta převzala otěže závodu a do konce už svojí pozici nepustila. Druhá tedy dojela Jana Antošová. Obě dvě zbytku startovního pole ujely, ale o třetí místo se sváděla bitva. Nově příchozí Tereza Hallová, původně supermotardistka, okupovala třetí příčku, ale zle na ní dotíraly Barbora Laňková s Kristýnou Vítkovou. Obě dokázaly Hallovou předjet a do cíle si už pořadí nevyměnily.

Druhá jízda začala nejlépe pro Simonovou, která se utrhla a všem ujela o parník. Na trati vypadala hodně suverénně a tak nikdo nepochyboval, že svojí jízdu dotáhne do vítězného konce. Tak se tomu také stalo a Simonová opět vystoupila na stupínek nejvyšší. V druhé jízdě se čekalo, že jí bude sekundovat opět Antošová, ale kvůli svému zranění Antošová nebyla schopná jet rychleji než na šesté místo. Druhá v cíli byla Barbora Laňková a třetí Kristýna Vítková.

MX1

Následovala třída plná očekávání – MX1. Před startem bylo ve vzduchu mnoho otázek, například: Obhájí Michek svoji suverenitu? Co nově příchozí talenti? Bude první Američan na roštu? Mnoho z otázek zodpověděla již kvalifikace, která ukázala letošní nesmírnou vyrovnanost startovního pole. Všem v ní vypálil rybník loňský mistr třídy MX2 Marek Sukup, který přesedlal na větší motorku a na trati v Kramolíně jel na „velké“ motorce poprvé. Ze začátku ujel zbytku o vteřinu, ale následně jej stáhl Jára Romančík na pouhou jednu desetinu vteřiny. Až třetí byl Florent RichierMartin Michek byl pátý. V očekávání byl Američan Dillan Epstein, který je v ČR díky Honzovi Brabcovi, a jel i na jeho motocyklu. Amík se v kvaldě umístil na sedmém místě.

Marek Sukup celý den ukazoval svojí absolutní nadvládu nad tratí, a na motocyklu doslova létal. 2500 diváků oceňovalo jeho klidný a čistý styl. „Tady v Kramolíně to mám rád, už od juniorů mi trať sedí“ řekl před závodem Marek, takže nikoho ani nepřekvapilo, když se objevil jako první po startu a bral holeshot. Za ním však vyrazil Martin Michek a to byl souboj, na který všichni čekali. Sukup nejprve Michkovi poodjel na rozdíl tří vteřin, ale jen na pár kol. Michek se dostal do tempa a Sukupa v polovině závodu dojel. Dohnal ho i díky jezdcům o kolo zpět, kteří Sukupovi znesnadňovali cestu vpřed. Michek neváhal a při první možné příležitosti Sukupa předjel. Na pár kol se mu pak vzdálil na rozdíl dvou vteřin, nicméně ani on nebyl úspěšný v probíjení se přes kolečkáře a Sukup Michka opět dojel. Sukupovi trať opravdu sedla a Michka celkem bez problémů poslal zpět na druhé místo. V tomto pořadí již vydrželi až do cíle. Za nimi se zpočátku držel Romančík, ale ve třetím kole se bohužel poroučel k zemi a než motorku zvedl, byl sedmý. Třetí příčku tedy převzal Rudolf Weschta a čtvrtý jeho týmový kolega František Smola. Florent Richier se v první jízdě nemohl najít a dlouho jezdil až na pátém místě. Pak začal postupovat vpřed Smola, Richier šel po něm, až ho nakonec předjel a dostal se na třetí příčku. Rudolf Weschta měl veliké štěstí, když pět kol před cílem nedobrzdil do zatáčky a udělal si hrůzostrašný výlet do lesa. Naštěstí vyvázl bez zranění. Kdo však tak dobře nedopadl, to byl americký pilot Epstein, který si zlomil klíční kost a kvůli podezření na větší zranění přilétl i vrtulník. Naštěstí se podezření nepotvrdilo. V cíli první jízdy byl tedy poprvé ve své kariéře první Sukup, za ním Michek a třetí Richier.

Druhá jízda měla ještě divočejší charakter, když první odstartoval nedočkavec Romančík. Za ním se vyvezl Michek, Richier a Sukup. Jenže jakmile borci přijeli do spodní části tratě, Michkovi na kamenu uklouzlo přední kolo a v tu ránu ležel na zemi. Než motorku zvedl, byl kolem patnáctého místa. Začal tedy pracovat na postupu vpřed, jenomže letos je pole opravdu našlapané a Michek jím neproplouval tak, jak by si přál. Celých dvacet minut se probojovával ze 14. pozice na 3. místo a jakmile se na něj dostal, měl na lídra již propastnou ztrátu. Tím lídrem byl tentokrát Florent Richier, který překonal Romančíka. Marek Sukup jel v poklidu třetí, protože věděl, že Michek je hodně vzadu. Jakmile se ale začal přibližovat, zatáhl, předjel Romančíka a dojel druhý. Na Richiera už ale nestačil.

MX2

Jasným favoritem této třídy byl loňský vicemistr Sulivan Jaulin, který v sobotu povečeřel vídeňský řízek s bramborovým knedlíkem, tatarkou a brusinkami. Nejspíše to bylo důvodem téměř vyhrané kvalifikace, kdy měl na tisícinu shodný čas s Tomášem Šimkem. Tomáš Šimko měl lepší druhý nejrychlejší čas a tak kvalifikaci vyhrál.

Do úvodní rozjížďky vlétl podle očekávání nejrychleji Sulivan Jaulin, ale na zádech měl nalepeného Tomáše Šimka. Tato situace byla pro Jaulina krajně nepříjemná, protože Šimko přes zimu obrovsky zapracoval a na motorce vypadá opravdu neuvěřitelně. Diváky bavil svojí brilantní souhrou těla a motorky, v jeho podání to vypadalo, jako kdyby mu motorka k tělu přirostla. Bylo jen otázkou času, kdy si Šimko Jaulina podá. Stalo se tak ve třetím kole a Jaulin proti tomu nezmohl nic. Šimko ho prostě dojel a předjel. Jaulinova smůla však pokračovala, v sedmém kole se mu zablokovala zadní brzda a dál mohl pokračovat jen velmi pomalu. V cíli to pro něj znamenalo až 15. místo. Tomáš Šimko vydržel na špici až do konce, a po výpadku Jaulina, byla volná cesta i pro Erika Hugyecze, kterému se konečně v MMČR zadařilo dojet na druhém místě. Třetí se v cíli objevil po velkém boji Bence Szvoboda, kterému se v Kramolíně nedařilo podle jeho představ a nebyl v optimálním tempu. Možná ho trochu svazovaly vzpomínky na závod o dva roky zpátky, kdy měl v kopci podél lesa velmi nepříjemný pád.

Na druhou jízdu Jaulin vyměnil motocykl, protože nechtěl nechat nic na náhodě. Odstartoval jako první a hned od prvních metrů ujížděl druhému Krčovi. Šimko se trochu zdržel na čtvrtém místě, a mezitím byl Jaulin už daleko. Krč se dlouho na druhém místě držel, ale tlak Szvobody byl velký, až mu nakonec podlehl a Šimkovi vzápětí také. Ke konci už se nikam nespěchalo, každý si pouze hlídal soupeře za svými zády. V cíli bylo v pořadí JaulinSzvoboda a Šimko.

Třída Veterán

Do veteránské kategorie nastoupil loňský mistr světa veteránů Martin Žerava, a tak se vlastně bojovalo až o příčku druhou. Martin přitom ještě stíhal jet i rozjížďky MX1, kde v první nedojel a v druhé skončil na pěkném 8. místě. Ve veteránech měl tedy naprostou převahu a obě jízdy vyhrál s velkým náskokem. Nováček ve třídě veteránů je Jindra Hrabica ml., který ještě předloni také jezdil MX1, a proto je i jeho výkonnost jinde než u ostatních veteránů. Dojel si tak pro dvě druhá místa. O třetí místo se bojovalo výrazně více, a nejúspěšnějším byl v první jízdě Roman Skalka, v druhé Ladislav Mikas.

V Kramolíně se mezi diváky objevila i naše motokrosová „marodka“ Kovář, Smítka a Finěk. Kovář po zlomenině obratlů vidí svůj návrat v červenci, pokud vše půjde bez komplikací. Petr Smítka se zranil minulý týden na rakouském mistrovství a má sešroubované obě kosti v předloktí levé ruky. Martin Finěk rehabilituje po zlomenině stehenní kosti a jeho návrat je zatím neznámý.

Takový byl tedy letošní Kramolín, který přinesl velký převrat v dominanci jezdců. Noví talenti se přiblížili starým mazákům a vy se už můžete těšit na další závod, který bude 31.5. v Pacově.

Výsledky:

MX1

1. jízda

1. Sukup Marek (Kawasaki) KRTZ

2. Michek Martin (KTM) Buksa / Ados KTM Team

3. Richier Florent (KTM) Buksa / Ados KTM Team

4. Smola František (Suzuki) BV Racing

5. Romančík Jaromír (Suzuki) TEAM MAX 2

2. jízda

1. Richier Florent (KTM) Buksa / Ados KTM Team

2. Sukup Marek (Kawasaki) KRTZ

3. Romančík Jaromír (Suzuki) TEAM MAX 2

4. Michek Martin (KTM) Buksa / Ados KTM Team

5. Bartoš Petr (KTM) ORION-RS Petrol Team

Celkově

1. Sukup Marek 47b.

2. Richier Florent 45b.

3. Michek Martin 40b.

4. Romančík Jaromír 36b.

5. Smola František 33b.

MX2

1. jízda

1. Šimko Tomáš (Honda) KRTZ

2. Hugyecz Erik (KTM) MoToman Team

3. Szvoboda Bence (KTM) Buksa/Ados KTM Team

4. Krč Martin (KTM) SZA Racing team

5. Šikyňa Richard (KTM) TEAM MAX2

2. jízda

1. Jaulin Sulivan (KTM) Buksa/Ados KTM Team

2. Szvoboda Bence (KTM) Buksa/Ados KTM Team

3. Šimko Tomáš (Honda) KRTZ

4. Krč Martin (KTM) SZA Racing team

5. Špičák Milan (Honda) HT Group racing team

Celkově

1. Šimko Tomáš 45b.

2. Szvoboda Bence 42b.

3. Krč Martin 36b.

4. Jaulin Sulivan 31b.

5. Šikyňa Richard 31b.

 

Ženy

1. jízda

1. Simonová Lucie (KTM) HT Group racing team

2. Antošová Jana (KTM) Buksa/Ados KTM Team

3. Laňková Barbora (Suzuki) Action racing team

4. Vítková Kristýna (KTM) HT Group racing team

5. Hallová Tereza (Kawasaki) Buksa/Ados KTM Team

2. jízda

1. Simonová Lucie (KTM) HT Group racing team

2. Laňková Barbora (Suzuki) Action racing team

3. Vítková Kristýna (KTM) HT Group racing team

4. Hallová Tereza (Kawasaki) Buksa/Ados KTM Team

5. Mlýnková Marika (Suzuki) BV racing

Celkově

1. Simonová Lucie 50b.

2. Laňková Barbora 42b.

3. Vítková Kristýna 38b.

4. Antošová Jana 37b.

5. Hallová Tereza 34b.

 

Veterán

1. jízda

 1. Žerava Martin (Suzuki) LUKA MOTOCROSS TEAM
 2. Hrabica Jindřich (Suzuki) HT GROUP RACING TEAM s.r.o.
 3. Skalka Roman (Suzuki) TEAM MAX 2
 4. Mikas Ladislav (Honda) SMS Jižní Čechy
 5. Kudláček Josef (Honda) KRTZ

2. jízda

 1. Žerava Martin (Suzuki) LUKA MOTOCROSS TEAM
 2. Hrabica Jindřich (Suzuki) HT GROUP RACING TEAM s.r.o.
 3. Mikas Ladislav (Honda) SMS Jižní Čechy
 4. Dokoupil Petr (Yamaha) KRTZ
 5. Majer Roman (Suzuki) SMS Chomutov

Celkově

 1. Žerava Martin 50b.
 2. Hrabica Jindřich 44b.
 3. Mikas Ladislav 38b.
 4. Skalka Roman 35b.
 5. Dokoupil Petr 33b.